suplement do wiersza

gdyby mi kazano
bezkarnie wybierać
pomiędzy 
prawdą a Jezusem
( Dostojewski)
– wybrałbym Jezusa
(Różewicz)
gdyż
prawdy nie ma
została wykupiona
jednorazowo- A TUTAJ
co jest to tylko procenty
i ustatecznienie
bólu – człek A
krzyż – dodawanie ziemi
do nieba rozlegle
uderza głową słowo 
kalekie bo ostatnie
– giną znaczenia
na odnowę zawsze wojna? 
i tylko strzykwą spokoju 
podnosi się kaleki
wybór chwili
miejsca

Leave a Comment