Stanisław Chyczyński recenzja książki „Jeszcze mrużą oczy wczesne wrześniowe psy”

Zbigniew Ikona – Kresowaty – jako poeta i malarz – należy do grona twórców takich jak ongiś był Stanisław Wyspiański, a dziś to grupa takich poetów jak: Jolanta Baziak, Jacek Durski, Stefan Rusin, czy Tadeusz Wyrwa – Krzyżański, zalicza się tu jeszcze kilku innych, którzy działają dwutorowo: w słowach i w obrazach. Jak to zwykle … Read moreStanisław Chyczyński recenzja książki „Jeszcze mrużą oczy wczesne wrześniowe psy”

dr Emil Biela – o „Między Logos a Mythos”

„ZBIGNIEW KRESOWATY PYTA” – Gazeta Kulturalna NR 2(1260) luty 2006 Aby rozmowa była interesująca, trzeba mieć odwagę stawiania pytań, należy mieć również odpowiednią wiedzę. Obie te cechy posiada Zbigniew Kresowaty, poeta, artysta plastyk, ikonopisarz, eseista, krytyk literacki i artystyczny, współpracownik wielu czasopism. Wykazał je w ostatniej książce „Między logos a mythos”. Zawiera ona kilkadziesiąt wywiadów, … Read moredr Emil Biela – o „Między Logos a Mythos”

prof. František Všetička – portret artysty kontrowersyjnego O książce Zbigniewa Kresowatego „Nie opóźniać spojrzenia” – 2000r.

Inne widzenie, przeciwieństwo lub sprzeczność to dźwignia rozwoju artystycznego i kreacji twórczej każdego artysty, którego można nazwać oryginalnym… Zbigniew Kresowaty jest tego oczywistym przykładem, jest bowiem istotą pełną sprzeczności i zarazem tajemnic twórczych… Jako człowiek jest istotą w zasadzie skromną, choć wygląd temu przeczy. Jednakże inaczej przedstawia się jego poezja, grafika i dzieła plastyczne w … Read moreprof. František Všetička – portret artysty kontrowersyjnego O książce Zbigniewa Kresowatego „Nie opóźniać spojrzenia” – 2000r.

Robert Czop Surrealistyczna klasyczność w twórczość Zbigniewa Kresowatego

Zbigniew Ikona Kresowaty należy do tych nielicznych twórców, którzy jak Andrzej Frycz Modrzewski, sprawiają wielką trudność badaczom ze względu na renesansowe podejście do sztuki. Z tego też powodu jakakolwiek próba ogarnięcia całego dzieła, przez jednego człowieka musi się ograniczyć tylko do niewielkiej cząstki tego, co dopiero zespół kompetentnych znawców ma szansę oddać jako całość.Jednak we … Read moreRobert Czop Surrealistyczna klasyczność w twórczość Zbigniewa Kresowatego

„Pisząc na piasku” – między sztuką a teologią O książce Zbigniewa Kresowatego „Między Logos a Mythos”

Otwieram Ewangelię według św. Jana i odczytuję jeden z najpiękniejszych tekstów natchnionych: „Na początku było Słowo , a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo… A Słowo stało się Ciałem i rozbiło namiot wśród nas” (J 1,1 – 14)A to Wcielone Słowo mogło „rozbić namiot wśród nas” dzięki Duchowi Świętemu i dzięki człowiekowi, dzięki … Read more„Pisząc na piasku” – między sztuką a teologią O książce Zbigniewa Kresowatego „Między Logos a Mythos”

dr Dariusz Tomasz Lebioda – Świętość zbrukana (?) O poezji i rysunkach Zbigniewa Kresowatego – 1999r.

1. Od najdawniejszych czasów człowiek wędrował w wyobraźni tajemnymi szlakami poznania. Chciał zrozumieć , czym jest jego byt. W bezchmurne noce stawał pod ogromną czaszą nieba i patrzył w połyskliwą ciemność. Wyczuwał instynktownie ,że jego życie jest wielką tajemnicą , która graniczy z tajemnicą całego istnienia . I jest świętością zbrukaną przez przelew krwi, przez … Read moredr Dariusz Tomasz Lebioda – Świętość zbrukana (?) O poezji i rysunkach Zbigniewa Kresowatego – 1999r.

Odyseja bez granic – z raptularza Bożeny Budzińskiej O książce i sylwetce Zbigniewa Kresowatego „Są oblicza i anioły”

Biografia Zbigniewa Kresowatego realizuje scenariusz typowy dla pokolenia uwikłanego w naznaczoną milczeniem i szeptem grę ze znaczeniami , czytelnikami i warunkami historycznymi , które prowadziły do politycznych uwikłań albo (i) skazywały twórcę na błąkanie się w poszukiwaniu miejsc, dróg i sensów aktywności artystycznej . Poeta i malarz wrocławski najpierw publikował w „drugim obiegu” literackim , … Read moreOdyseja bez granic – z raptularza Bożeny Budzińskiej O książce i sylwetce Zbigniewa Kresowatego „Są oblicza i anioły”

„…KTÓRY WYPRZEDZIŁ OBECNY NIEPOKÓJ” Świat nie tylko poetycki Zbigniewa Kresowatego w/g Tadeusza Chróścielewskiego

Ostatni obszerny tom wierszy Zbigniewa Kresowatego („Nie opóźniać spojrzenia”) , niezwykle interesującego poety i plastyka średniego pokolenia , poprzedza zachęcającym szkicem ,jako „słowem wstępnym”, poetka Marianna Bocian. Z jednym ze wstępnych stwierdzeń nie mogę się niestety zgodzić. Poetka zdaje się uważać uprawianie przez Kresowatego dwóch odmiennych rodzajów sztuki za ewenement, a następnie nadaje ich efektom … Read more„…KTÓRY WYPRZEDZIŁ OBECNY NIEPOKÓJ” Świat nie tylko poetycki Zbigniewa Kresowatego w/g Tadeusza Chróścielewskiego

Marian Grześczak „TWÓRCZOŚĆ” – nr 5 / 2000 – napisane w „KIOSKU”

Już w roku 1996 zwróciłem uwagę na poetę i grafika Zbigniewa Kresowatego, wtedy autora trzeciego zbioru wierszy ” Są oblicza i anioły”. Teraz wyszła bardzo obszerna książka wierszy, grafik i obrazów zatytułowana „NIE OPÓŹNIAĆ SPOJRZENIA” (Wydawnictwo Wit – Graf, Toruń 2000). W malarstwie złośliwy, turpistyczny surrealizm, ale w jego walorach czysto plastycznych, na podstawie kiepskich … Read moreMarian Grześczak „TWÓRCZOŚĆ” – nr 5 / 2000 – napisane w „KIOSKU”

prof. Stefan Bednarek – recenzja wydawnicza książki Zbigniewa Kresowatego „Między Logos a Mythos”

Książka „Między Logos a Mythos” powstała z zapisów kilkudziesięciu rozmów –wywiadów przeprowadzonych przez Autora w ciągu ostatnich kilku lat (wyjątek rozmowa z Julianem Stryjkowskim) z wybitnymi postaciami życia kulturalno – artystycznego i naukowego. Wśród rozmówców Kresowatego znaleźli się m .innymi : Adam Hanuszkiewicz, Wojciech Siemion , Ernest bryll, Franciszek Starowieyski, Julian Stryjkowski, Ewa Michnik, Ziemowit … Read moreprof. Stefan Bednarek – recenzja wydawnicza książki Zbigniewa Kresowatego „Między Logos a Mythos”

Marianna Bocian – O tomie poezji Zbigniewa Kresowatego „Nie opóźniać spojrzenia” – 2000r.

Poeci przychodzą na świat z wrodzoną wiedzą swego nowego – dotąd nie znanego jeszcze wiersza (…)…wyznajemy ,że nie potrafimy odsłonić tajemnicy tego dna, gdzie się odbywa cud powstawania nowej sztuki. Wiemy tylko, ze cały szereg młodych talentów pracuje nad wydobyciem z dookolnego mroku – tych świateł , bez których życie staje się brzemieniem nie do … Read moreMarianna Bocian – O tomie poezji Zbigniewa Kresowatego „Nie opóźniać spojrzenia” – 2000r.

Ariana Nagórska – Diamenciki na hałdzie słów O książce Zbigniewa Kresowatego „Nie opóźniać spojrzenia” – 2000r.

(…)jakie światło do siebie weźmieszdo tego ognianależeć będziesz- zawsze Motto pochodzi z wiersza Zbigniewa Kresowatego pt. „Pożar”, zawartego w tomie „Nie opóźniać spojrzenia”. Książka zawiera również wspaniałe grafiki i obrazy autora, bez wątpienia więc szlachetny ogień sztuki jest tą energią i światłem , które autor świadomie wybrał („do sie –bie wziął” – jak mówi ). Pamiętać … Read moreAriana Nagórska – Diamenciki na hałdzie słów O książce Zbigniewa Kresowatego „Nie opóźniać spojrzenia” – 2000r.

Ikonopisanie – Bożena Budzińska O książce Zbigniewa Kresowatego „Nie opóźniać spojrzenia” – 2000r.

 Nie opóźniać spojrzenia, kolejny po książkach: „Być może wycinki stanu”, „W aorcie”, „Dom glosy i Abla” obszerny tom poetycki Zbigniewa Kresowategp, artysty malarza, grafika, im jak skądinąd mi wiadomo historyka Sztuki a także krytyka sztuki i ikonopisarza , jest opatrzony jego własnymi grafikami i rysunkami i stanowi próbę podsumowania w sobie wieloletniego dorobku twórcy o … Read moreIkonopisanie – Bożena Budzińska O książce Zbigniewa Kresowatego „Nie opóźniać spojrzenia” – 2000r.