Śmierć w poezji Stanisława Grochowiaka

(spisane w 34 rocznicę odejścia Poety, wrzesień 1976 r.) Fenomen śmierci zawsze był godzien opisu lub przeżywania. Był jakby miejscem, gdzie można złożyć swój protest, bunt, rodzić podstawy obrazoburcze itp. Dla wielu poetów i innych artystów śmierć staje się podmiotem twórczości, a nawet drogą składająca się na całokształt ich twórczości. Dzieje się tak dlatego, że … Read moreŚmierć w poezji Stanisława Grochowiaka

SENSORYCZNOŚĆ PRZESTRZENI POETYCKIEJ BARBARY MALINOWSKIEJ

Od kilku lat przyglądam się poezji Barbary Malinowskiej oraz jej malarstwu. Autorka jest poetką i malarką, twórcą wystroju wnętrz i dekoracji oraz projektów graficznych… Na twórczość tej artystki składa się kilka tomików poezji, druki w Almanachach literacko-artystycznych i katalogach, druki wierszy w czasopismach literacko-artystycznych oraz wiele wystaw malarskich ,czasem wręcz połączonych w sentencje słowno-muzyczne i … Read moreSENSORYCZNOŚĆ PRZESTRZENI POETYCKIEJ BARBARY MALINOWSKIEJ

ZOBACZYĆ METAFIZYKĘ WEWNĘTRZNĄ ŚWIATA OBIECANEGO I ANTROPOLOGICZNEJ PRZESTRZENI…

Prace graficzne Marka Jasińskiego obejrzałem całkiem przypadkowo, prezentowane przez Galerię Civitas-Christiana (Wałbrzych) w interportalu informacyjnym. Widzę tu 30 rysunków spójnych tematycznie i bardzo oryginalnych w swej metafizycznej treści .Jest to bardzo oryginalne ukazanie wnętrza artysty, który z wielką odwagą porwał się wybrać z abstrakcji treści obrazów, myślę przeznaczonych do kontemplacji wewnętrznej człowieka. Są to okienka, … Read moreZOBACZYĆ METAFIZYKĘ WEWNĘTRZNĄ ŚWIATA OBIECANEGO I ANTROPOLOGICZNEJ PRZESTRZENI…

ANIOŁY SĄ PO DRUGIEJ STRONIE KOBIECOŚCI

o rzeźbach Lidii Sztwiertni Stworzone przez Lidię Sztwiertnię cykle rzeźb, w tym cykl aniołów, budzą powszechne zainteresowanie krytyki artystycznej oraz odbiorców sztuki. Ta niezwykła artystka, pracująca wciąż coraz więcej, pokazała nam niesamowite wprost obiekty różnych wysokości, w które tchnęła ducha anielskiego. Cały liczny zespół stworzych przez nią rzeźb miałem możność oglądać na Zamku Piastów Śląskich … Read moreANIOŁY SĄ PO DRUGIEJ STRONIE KOBIECOŚCI

MEDYTACJA CZY SUMIENIE

Zbigniew KRESOWATY, Debiutował w miesięczniku Odra (1987). Wydał tomiki poezji Być może wycinki stanu (Wrocław, 1989), W aorcie (Strzegom, 1990), Są oblicza i anioły (Wrocław, 1995), Dom Glosy i Abla (Wałbrzych, 1996). Wiersze publikował w wielu antologiach. Wiersze, grafiki i recenzje drukował w czasopismach, m.in., Przegląd Literacko-Artystyczny PAL, Graffiti (nr 2/99), Więź (12/1998), Akant (9/1998) … Read moreMEDYTACJA CZY SUMIENIE

GEST CZY DIALOG Z HISTORIĄ CZŁOWIEKA I JEGO TRADYCJĄ

rzecz o rzeźbach i działaniu artystycznym Stanisława Cukra Stanisław Cukier artysta rzeźbiarz wspaniałych wizji człowieka prostego i głęboko uduchowionego, początkowo związany z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem, później podejmuje studia na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i uczęszcza do pracowni Stanisława Słoniny, Tadeusza Łodziany, Oskara Hansena, Zofii Demkowskiej i Piotra … Read moreGEST CZY DIALOG Z HISTORIĄ CZŁOWIEKA I JEGO TRADYCJĄ

IMPRESJE BIEGNĄCE W PRZYSZŁOŚĆ – o malarstwie Agnieszki Kresowaty

Kiedy kilka lat wstecz byłem na wystawie malarstwa autorstwa Agnieszki Kresowaty we Wrocławiu w Kościółku Modrzewiowym / zresztą nie pierwszej jej wystawie / mogłem zobaczyć pejzaże , które były krajobrazami z pleneru o wyraźnej, konkretnej barwie i konturach w takiej wyidealizowanej niespotykanej formie , bo kto z młodych artystów takich jak Agnieszka , kiedy to … Read moreIMPRESJE BIEGNĄCE W PRZYSZŁOŚĆ – o malarstwie Agnieszki Kresowaty

TRWAĆ W HUMANIZMIE, KTÓRY JEST GODNOŚCIĄ W SACRUM

W dzisiejszej dobie czasu, kiedy powróciliśmy do Europy, być może jako były naznaczony homo-sowieticus jak to określał ongiś filozof ks. Tiszner, trochę posiniaczeni jarzmem zdajemy sobie sprawę, że należy wpierw odbudować zaufanie do siebie, przywołać godność człowieka i odnowić nasze zagracone wnętrze duchowe. Ale chcę też powiedzieć, że wielu twórców, wielu ludzi, tzw. „prawych” :artystów, … Read moreTRWAĆ W HUMANIZMIE, KTÓRY JEST GODNOŚCIĄ W SACRUM

SACRUM W SZTUCE I JEJ HUMANISTYCZNE POSŁANNICTWO KU GODNOŚCI

W historii człowieka jako istoty wiodącej władającej rozumem na ziemi trwa odwieczny ciąg pytań sięgający antropologicznie o to kim jest człowiek? – Skąd przychodzi? Czym jest jego byt, i jaką ma misje? – Pytanie o sens życia – Zatem trwa odkrywanie tajemnicy i jej znaczenia w bycie, który postępuje odkrywaniem pokładów wiedzy zakodowanej w mózgu, … Read moreSACRUM W SZTUCE I JEJ HUMANISTYCZNE POSŁANNICTWO KU GODNOŚCI

TOPOS MARCA CHAGALLA

Poetycką wyobraźnię Marca Chagalla ukształtowało malarstwo Gauguina, Boblia , Ruskie Ikony , i Teatr. Można także mówić o cyklach obrazów malarstwa włoskiego, a nawet holenderskiego i wpływie malarzy naiwnych .Nie bez znaczenia było dla Chagalla malarstwo ekspresjonistów. Ale najważniejszy wpływ na całe malarstwo Chagall miało samo dzieciństwo ! Był synem hasydzkiego żyda z małego miasteczka … Read moreTOPOS MARCA CHAGALLA

NAJPIERW BYŁA MYŚL – Rzecz o budowie Kalwarii w „Dolinie Śmierci”

A później ogłoszono Konkurs Rzeźbiarski /w 1995 r/ po którym wyłoniono najlepszy projekt „Drogi Krzyżowej” zwanej ”Golgotą XX w.”Spośród złożonych na konkurs dwudziestu projektów profesjonalnych w toku omawiania założeń, jury wyłoniło pracę opatrzoną godłem „LEW” uzasadniając trafność usytuowania poszczególnych projektów w przestrzeni, wrażliwość przedstawionej propozycji, oraz ujęcie go w głęboką metaforę. Autorzy tej pracy posłużyli … Read moreNAJPIERW BYŁA MYŚL – Rzecz o budowie Kalwarii w „Dolinie Śmierci”

IKONA JAKO OKNO NA ŚWIAT ABSOLUTNY

Ikona, jako obraz, w istocie przeznaczony dla kultury sakralnej przyjęła się już w połowie V-go wieku. Okazją ku temu było przywiezienie, przypisywanemu św. Łukaszowi, portretu Dziewicy z Dzieciątkiem „Hodegestia”, przywiezienie do Konstantynopola jej oblicza. To on, jako pierwszy i najważniejszy ewangelista, przekazał nam prócz tego obrazu wykonanego własnoręcznie, wszystkie opisy w szczegółach o Maryi matce … Read moreIKONA JAKO OKNO NA ŚWIAT ABSOLUTNY