ex*librisy

EX*LIBRIS (mała grafika lub linoryt) – dosłownie znaczy: dotyczy książek, twórczości, artystycznej, nalepka, pieczęć z nazwiskiem właściciela książki lub innego podobnego dzieła autorskiego… przynależnego konkretnej osobie albo działalności graficzno-drukarskiej. Z łacińskiego ex libris znaczy dosłownie: – z książek. Najogólniej jest to jakby etykieta beneficjum osoby, autora, artysty każdej innej profesji, obrazująca w wielkim skrócie czym się dana osobowość zajmuje, skąd pochodzi, co jest ważne dla niej… Jest to jakby skrót, może nawet rebus: co do rzeczy, sprawy, bytu, która dla niego jest ważna, lub też jest to jakby skrótowe zobrazowanie tego co dla danej osoby bywa image. Natomiast wykonuje taki osobliwy znak, nadaje danej osobie znaczek zobrazowanie jego działalności… Exlibrysta wykonuje jakby takie logo w oparciu o dokładną wiedzę o danym obiekcie i jego nazwie – pseudonimie, lub konkretnym nazwisku i tegoż nazwiska pochodzeniu… 
Albowiem jest tak, że w nazwisku każdej osoby jest wielka historia. Bywa, że jest to jawne beneficjum, w którym obrazuje się: przywileje tegoż autora i firmy, instytucji, nadaje się specyficzny klimat w jego obrazie i postaciowości… Jest to pewnego rodzaju herb osobowy. W swoim życiu artystycznym wykonałem bardzo wiele exlibrisów, jednakże pozostają one dziś bardzo rozproszone. Natomiast przyznać trzeba, że do wykonania każdego należało wiele przeczytać, dowiedzieć się więcej o danej osobie, zwłaszcza takiej osobie, którą mało lub wcale się nie zna. – Od jakiegoś czasu postanowiłem zbierać i lokalizować niektóre ex*librisy wykonywane na zamówienie i z potrzeby serca, lub z inicjatywy i innych osób, bądź redakcji czasopism, tudzież zainteresowanych rodzin. Chce jedynie oznajmić, że dziedzina exlibrisu nie jest mi obcą.