ikony

poprzedzone przed napisaniem znaną „modlitwą ikonopisca”

Ty,
Boski Mistrzu
Wszystkiego
co istnieje,
oświeć
i kieruj
duszą
i ciałem
Twoich sług:
Prowadź
ich ręce
aby mogli
godnie
i doskonale
przedstawić
Twój obraz
obraz Świętej Twojej Matki
i wszystkich Twoich świętych
ku chwale,
radości
i upiększeniu
Świętego Twego Kościoła.
Amen.

Chrystus Błogosławiony wyk. Zbigniew Kresowaty

ikony huculskie