rysunki

„grafikon czarno-biały” i dalsze rysunki odręczne są tutaj być może groteskami, dopowiedzeniami do wierszy – zwłaszcza tych jeszcze nie napisanych… rysunki są ilustracjami i grą pamięci byłej i tej pamięci, która nadchodzi dużymi krokami z abstrakcji wyłaniając się z mej wrażliwości, która prosi o ich ujawnienie… są one kreskami do całkowitego zapisania białej kartki brystolu, aż do czarnej wielkiej plamy – jak mówi o swojej grafice prof. Andrzej Strumiłło… bywają one ilustracjami do książek dla innych twórców, poetów, a czasem służą czasopismom, z którymi współpracowałem i współpracuję obecnie…

  • grafikon kolor
  • grafikon czarno-biały
  • szkice tuszem
Królowa z Jednorożcem

grafikon kolor

grafikon czarno-biały

szkice tuszem