X X X

Pozostaw wszystko tak jak mówi przeszłość
pozostaw wszystko tak jak milczy przyszłość
woda sama spiętrzy się nad soliną drzew
czerwonych a płatki róży we krwi

niech gwiazdy będą w swej pantomimie
ogień w ogarze a żołnierz na froncie
i oset ozdobą zła które spełnia się
żebyś mógł odróżniać dobro

matka niech w grobie leży i strach niech
będzie tam gdzie jest – gdy inne kobiety
prostytuują swe ciała

przepaść w przepaści niech śpi
a jabłko pod pniem który daje mu 
korzeń gnicia w śnie wiecznym ziarna

niech będzie okno na ścianie domu ikona
i znak krzyża na szybie niech stoi

niech wszystko będzie tak jak jest
nie dopięty guzik pod zmiętym kołnierzem
po nocy twa na mojej piersi jak pieczęć
po nocy dzień tobą wspaniałym łoskotem
meteorologii niech wodzi po rozsznurowanej 
jak but nadepnięty tłocznej ulicy

szeptaj tak jak szeptasz i milcz TAK
jak milczysz niedosłyszalnie innym
niech bez względu na pogodę ciągną
ku przeprawie ptaki swoją nić nad 
strumień ognia

w zimie niech iskry parzą wysoko twój sen
i krzycz taj jak na mnie krzyczysz
jeszcze jeszcze i pamiętaj ŻE
nie wolno występować synu Nigdy 
przeciw Duchowi

Leave a Comment