Nagrody

…nad każdą nagrodą: dyplomem, statuetką czy gażą pieniężną jaką otrzymujemy toczył się swego rodzaju PROCES : sąd, osąd, powód, dywagacja, kłótnia, awantura – No! – a ile to przetoczyło się później przez gardła… słów: roszczeń, przymiotników czasowników, przydomków na temat obiektu, Który? był przedmiotem onego procesu…aż kiedyś
pomyślałem sobie, że przecież poezja… a literatura i sztuka… to nie jest żaden sport, dla łowców! – gdzie można sobie wykupić: mecz, wynik i wykrzykiwać się jak kibol w wagonie powracającym z burdy stadionowej.

Przestałem brać udział i za udział w różnych Konkursach: poetycko-artystyczno-lierackich również budzących dużo kontro i wersji. Zatem nie będąc w żadnym razie tutaj nacystą, biję się w piersi i cieszę się z tych
znaków niecodziennych, które były ongiś tu i TAM przedmiotem PROCESU stoczonego nade mną, którym jest w każdym następnym wyczekiwaniu złożony z umierających słów które zaistniały w przestrzeni…no właśnie!
– Dlatego trzeba odwiedzać wszelkie muzea nie tylko w pamięci… ale i kosmosu…

 • 1987 – Ogólnopolski Konkurs Literacki Miesięcznika „NIKE”- Warszawa
 • 1993 – Turniej „JEDNEGO WIERSZA” – IX Najazd Poetów – Brzeg
 • 1996 – Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka – Leszno
 • 1997 – Ogólnopolski Konkurs Liryki Miłosnej „ O LAUR Miedzianego Amora”- Lubiń
 • 1997 – Polsko – Czeski Konkurs Poetycki „O SKRZYDŁO IKARA”- Cieszyn
 • 1998 – Ogólnopolski Konkurs Poetycki O LAUR „CZERWONEJ RÓŻY” – Gdańsk
 • 1998 – „LAUR POGÓRZA” – Ogólnopolski Konkurs Poetycki – Tarnów – Ciężkowice
 • 2001 – „ANIOŁ JAZZOWY” – z cyklu dedykacje – autorki Lidii Sztwiertni – Bielsko-Biała
 • 2002 – Świadomie zaprzestałem brać udział w konkursach literackich
 • 2005 – Nominacja „Konkurs Ogólnopolski – Dobrej Książki” – Targi Książki – Wrocław
 • 2006 – „Pierścień Tysiąclecia” – przyznany wybranym osobom przez ks. kard. Henryka Gulbinowicza.
 • 2007 – NAGRODA „metafory” im. Klemensa Janickiego za twórczość art. – Bydgoszcz
 • 2007 – L A U R „metafory” i „Wiatraków” im. Tadeusza Micińskiego – Bydgoszcz za książkę „Między logos a mythos” – „rozmowy artystyczne” – wydaną w 2005r. z dotacji Urzędu Samorządu Miasta Wrocławia – Wydział Kultury.
 • 2009 – Nagroda – Statuetka „MISERICORDIA” za niesienie pomocy potrzebującym.
 • 2010 – Dyplom uznania od Jerzego Owsiaka – wspieranie pracami plastycznymi (celem ich licytacji) ku zasileniu konta WOŚP.
 • 2011 – Nagroda Statuetka w Międzynarodowym Konkursie plastycznym za ilustrację i grafikę – Paryż
 • 2014 – Nagroda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego Świętokrzyski – GUSTAW za całokształt twórczości – Kielce.
 • 2016 – Nagroda Jubileuszowa za XXXV lat twórczych od Ministra Kultury.
 • 2016 – XXXV lecie twórczości artystycznej – List Gratulacyjny od Burmistrza Lądka Zdrój.
 • 2018 – Nagroda Międzynarodowa im. Nikosa Chadzinikolau „za całokształt pracy twórczej” – Poznań.
 • 2019 – ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ – Honorowe odznaczenie przez Ministra Kultury i Sztuki prof. Piotra Glińskiego.
 • 2019 – Medal św. Jerzego za wieloletnią pracę w kulturze dla Gminy Lądek Zdrój – Nadany przez Radę Miasta i Gminy.
Nagroda Statuetka O skrzydło Ikara
odznaka honorowa
Zasłużony dla Kultury Polskiej
Luaur Pogórza - Zbiegniew Kresowaty
Nagroda Poetycka – LAUR POGÓRZA
za całokształt – 1998r.
Statuetka za książkę - Między Logos a Mythos
Statuetka za książkę – Między Logos a Mythos
Statuetka w Międzynarodowym Konkursie artystycznym za ilustrację i grafikę - Zbigniew Kresowaty
Statuetka w Międzynarodowym Konkursie artystycznym za ilustrację i grafikę – Paryż 2011r.
MISERICORDIA za działalność charytatywną - Zbigniew Kresowaty
Statuetka za działalność charytatywną MISERICORDIA – 2014r.
Konkurs im. Czerwonej róży Gdańsk
Medal Honorowy Św. Jerzego
Pierścień Tysiąclecia - Zbiegniew Kresowaty
Pierścień Tysiąclecia
od kard. Henryka Gulbinowicza
za twórczość z sacrum i pracę – 2006r.
Metafory im. Klemensa Janickiego - Zbigniew Kresowaty
Nagroda Metafory im. Klemensa Janickiego – za twórczość artystyczną – 2007r.
Gustaw za całokształt twórczości - Zbigniew Kresowaty
GUSTAW – Statuetka za całokształt twórczości – 2015r.
Nagroda im. NIKOSA - za całokształt twórczości artystycznej - Zbigniew Kresowaty
Nagroda im. NIKOSA – za całokształt twórczości artystycznej – na Międzynarodowym Kongresie Poetyckim 2018r.