recenzje, eseje, rozmowy, wspomnienia, krytyka

ESEJE

Ikona jako okno na świat absolutny
Najpierw była myśl – rzecz o budowie Kalwarii
Topos Marca Chagalla
Sacrum w sztuce i jej humanistyczne posłannictwo ku godności – wykład
Trwać w humanizmie, który jest godnością w sacrum o Januszu Telejce
Impresje biegnące w przyszłość o malarstwie Agnieszki Kresowaty
Gest czy dialog z historią człowieka i jego tradycją rzecz o rzeźbach i działaniu artystycznym St. Cukra
Medytacja czy sumienie – o Krzysztofie Żelechowskim
Anioły są po drugiej stronie kobiecości o rzeźbach Lidii Sztwiertni
Zobaczyć metafizykę wewnętrzną świata obiecanego i antropologicznej przestrzeni – o Marku Jasińskim
Sensoryczność przestrzeni poetyckiej Barbary Malinowskiej
Śmierć w poezji Stanisława Grochowiaka

RECENZJE

Dreszcz Kobietona i kąpiel w ogniu pożądania – O książce „Melancholia symboli” Janusza Stycznia
Entropia na „szklaną górę” – O książce Józefa Barana
Czy przemija? – O tomiku wierszy Julii Hartwig
Ta nasza młodość – O spektaklu Jacka Krzysicy
Oddech fali czerpiącej światło tekstem – O tomie poezji Jerzego Grupińskiego
Notowanie „ku pamięci” posłannictwa – O książce „Proboszcz” Stefana Pastuszewskiego
Dom (mojego) czasu na pytaniu stojący – O książce „Dom Mojego Ojca” Mariana Makarskiego
Kontemplacja przeznaczonego – O książce „Landrynkowy Areszt” Bożeny Budzińskiej
Noc pełna jak arka – O książce Grzegorza Bazylaka
Sekwencje i atropie trwania – O tomie poezji Andrzeja Waśkiewicza
Pytanie o istnienie czy katharsis – O książce „Pejzaż w cierniach” B. Urbanka
O wrażliwości prawdziwej – O książce „Ćmy” Franciszka Nastulczyka
Oktawy czy supozycje? – O książce Stanisława Chyczyńskiego
Anon Genuine Pole – O ostatnim zbiorze wierszy Bogdana Loebla „Polak nieprawdziwy”
Krzesło na drodze – O „Miniaturach” Macieja Krzemińskiego
Kto zrywa kwiat niepokoi gwiazdę – O tomie poezji Marianny Bocian pt. „Bliskie i Konieczne”
Waga dobrej strofy – O tomie poezji Jerzego Grupińskiego
W wierszach musi być człowiek – Omówienie tomiku Wacława Buryły
Ujrzeć na własne oczy „maszt odysa” – Recenzja do tomu poezji Marii Miłek

ROZMOWY ARTYSTYCZNE (DRUKOWANE)

z Franciszkiem Starowieyskim – malarzem Harmonia, król Ubu i Przeciw Beckettowi
z Hatifem Dzanabi – Babilon sięga dalej
z prof. Tadeuszem Sławkiem z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Spojrzenie z „Rejsu żaglowcem Nietzsche”
z Andrzejem Pilskim – astronomem O gwiazdach i innych nieziemskich skarbach
z Wojtkiem Konikiewiczem – Tajemnice dźwięku
z prof. M. Makarskim – malarzem Architektura jest poezją przestrzeni
z Janem Miliunem z Bostonu Niestrudzony język muzyki i słuch ku uduchowieniu
z prof. Andrzejem Strumiłło w Maćkowej Rudej Wokół kamiennego kręgu, od wczoraj do dziś
z H. M. Góreckim – wybitnym kompozytorem O radości i rytmie, moje życie malinowe
z Evą Jensen – Śmierć w muzyce
z Jerzym Kapłańskim – artystą malarzem Odsłona godności w obrazie
z Christine Pryn – wybitną duńską skrzypaczką Na skrzypcach z Danii rodem po „Warszawską jesień”
z prof. Frantiśkiem Vśetićką Możności literatury na pograniczu polsko-czeskim
z Tadejem Karabowyczem Portret z Archaniołem na pograniczu
z prof. Hanną Adamkiewicz – Dramatyczność sukcesu
z prof. Michałem Łesiowem  Zależności językowe, synonimy i sympatyczne mieszanki kulturowe na pograniczach
z Krzysztofem Miklaszewskim – reżyserem Od świętych kopniaków i awangardowej agresji do pasji dokumentalnej wotacji, czyli o własnym miejscu w teatrze życia
z Wiesławem Ochmanem – wybitnym śpiewakiem tenorem i artystą malarzem Wyśpiewać siebie całego i namalować duszę spełnienia
z Ryszardem Kapuścińskim reportażystą pisarzem, poetą i fotografem Lapidaria są we mnie wciąż jeszcze nie odkryte
ze zmarłym Ziemowitem Fedeckim – redaktorem Oni nazywali mnie „Perfidnym ekshumatorem
   pseudoliteratury”

z prof. Marianem Molendą rozmowa twórcza w pracowni artysty w Nysie – „Rzeźbić wiedzę i jej siłę”

WSPOMNIENIA

Ślady Pamięci – O popiersiu Marianny Bocian
Odejście w kataleptikon – O Bożenie Budzińskiej
Gwiezdna podróż ku planecie GENIUSZ O Stanisławie Lemie – futurologu, pisarzu
Z czasu natury, jedna – o poetce Mariannie Bocian
Wspomnienie o Niemenie – Skąd i dlaczego „Fantasmagoria” Kresowatego
Rok Grotowskiego – wspomnienie
Wspomnienie o Nikiforze
Wspomnienie o Zbigniewie Zapasiewiczu

GALERIA ESEJÓW O ARTYSTACH